Město Police nad Metují
Police nad Metují

Potřebujete poradit s úsporami energií? Potřebujete vědět, jak snížit náklady na energie? Tipy a rady najdete ZDE

Stanoviště kontejnerů

Stanoviště kontejnerů

Stanoviště kontejnerů, určených pro odkládání vytříděných plastů (PL), nápojových kartonů (NK), papíru (PAP), skla, a to skla barevného (SK) nebo skla čireho a barevného (SK Č/B), biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (BIO), vyřazených elektrozařízení (ELEKTRO) a oděvů (ODĚVY):

 

   
ulice, nároží, místní část
sbírané složky
Smetanova PL+NK, PAP, SK
Na Sibiři, u prodejny barev PL+NK, PAP, SK Č/B
Ostašská, u autobusové zastávky před bývalou skládkou PL+NK, PAP, SK, BIO
K Sídlišti, u DPS PL+NK, SK
K Sídlišti - Horní PL+NK, PAP, SK
Fučíkova, u čp. 322  PL+NK, PAP,
sídliště, na parkovišti pod kotelnou PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO, ELEKTRO, ODĚVY
Hvězdecká - Dukelská PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO
Na Babí, u základní školy, u budovy 1. stupně PL+NK, PAP
Jiráskova, nad základní školou PL+NK, PAP, SK
Ke Koupališti, u bývalé sběrny STEFu PL+NK, PAP, SK
Bělská, u parkoviště PL+NK, PAP, SK Č/B
V Domkách, u sběrného dvůra PL+NK, PAP, SK
U Damiánky, za Pellyho domy PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO
17. listopadu, u zdravotního střediska PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO
Pod Havlatkou - Tyršova PL+NK, PAP, SK, BIO
plocha pod Havlatkou PL+NK, PAP, SK Č/B
Soukenická - Žďárská PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO
ulička za firmou Pejskar a spol. - Malá Ledhuj PL+NK, PAP, SK, BIO
Hvězdecká, u dřevěné školy PL+NK, PAP, SK Č/B, BIO
Zahradní - Na Prádle PL+NK, PAP, SK
městský hřbitov, u kaple PL+NK, SK
u Penny Marketu PL+NK, PAP, SK Č/B, ODĚVY
u základní umělecké školy PL+NK, PAP
u Petrovic, u mostku přes Ledhujku PL+NK, PAP, SK
Radešov, za návsí u cesty k hasičské zbrojnici PL+NK, PAP, SK Č/B
Hlavňov, naproti bývalému parkovišti pod vlekem PL+NK, PAP, SK
Hlavňov, u hasičské zbrojnice PL+NK, PAP, SK Č/B
Hlavňov, u parkoviště na otočce PL+NK, PAP, SK
Hlavňov, parkoviště na Hvězdě PL+NK
Pěkov, u křižovatky na Lachov PL+NK, PAP
Pěkov, u trieru PL+NK, PAP, SK Č/B
Pěkov, u hasičské zbrojnice PL+NK, PAP, SK
Pěkov, na rovince u pěšiny k Zítkom PL+NK, PAP
Hony, na návsi PL+NK, PAP, SK Č/B

 

Neodkládejte do kontejnerů jiný odpad, než pro který jsou určeny. Vytříděný odpad před odložením složte, sešlápněte nebo jinak tvarově upravte a poté odložte do kontejneru.

V případě plných kontejnerů nenechávejte odpady volně odložené na zemi, ale využíjte jiné kontejnery pro daný druh odpadu nebo vyčkejte na jejich vyprázdnění. Odkládání jakýchkoliv odpadů volně na zem vedle sběrných nádob je zakázáno !