Město Police nad Metují
Police nad Metují

Rekonstrukce křižovatky Komenského náměstí

Od 2. 10. 2017 budou zahájeny stavební úpravy křižovatky před kostelem na Komenského náměstí.Po dobu uzavírky (od 2. 10. 2017 do 30. 11. 2017) bude uzavřen celý prostor Komenského náměstí a průjezd z Masarykova náměstí na okružní křižovatku u Penny marketu nebude možný. Bude umožněn pouze vjezd do ulice Kostelní z Masarykova náměstí při označení dopravní značkou IP10a (slepá ulice). Jako objízdná trasa při úplné uzavírce Komenského náměstí bude využita silnice III/303 16 – ulice Nádražní a dále silnice II/303 (ve směru Police nad Metují – Broumov) od okružní křižovatky při vjezdu do města Police nad Metují po okružní křižovatku u Penny marketu. Další objízdná trasa ve směru na Suchý Důl bude v době úplné uzavírky Komenského náměstí vedena z Masarykova náměstí obousměrně ulicí Tomkovou.