Město Police nad Metují
Police nad Metují

Zahájení stavebních prací od 30. 11. 2020

„Stavební úpravy obvodového pláště bytových domů čp. 115 a čp. 116, Police nad Metují“

V týdnu od 30. 11. 2020 zahájí společnost Průmstav Náchod s. r. o., Dobrošovská 1776, 547 1 Náchod stavební práce úprav obvodového pláště (zateplení) bytových domů. Prosíme tedy obyvatele domů a občany sousedních, nebo dotčených pozemků o vstřícnost a pochopení.

Do konce roku 2020 proběhnou práce na zateplení severovýchodní (zadní) strany objektů, rozvody nových sdělovacích kabelů (televize, internet) a zároveň práce na zateplení podlahy půdy. Ostatní práce budou zahájeny v roce 2021.

Termín dokončení prací je stanoven do 31. 8. 2021.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za společnost Průmstav Náchod s. r. o.

Vedoucí provozně-technického úseku

Vratislav Zítka                    tel: 606 616 848             e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

Stavbyvedoucí                                                

Ing. Vladimír Svoboda     tel: 602 258 610             e-mail: svoboda@prumstavnachod.cz

Za město Police nad Metují

Jan Sýkora                           tel.: 778 733 323           e-mail: sykora@policenm.cz

Ing. Pavel Scholz                tel.: 606 719 554           e-mail: skop@policenm.cz

Děkujeme.

Datum vložení: 25. 11. 2020 16:46
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 16:49
Autor: Jan Sýkora