Město Police nad Metují
Police nad Metují

Připomínkování - Návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony

Více informací naleznete zde:

Krajský pozemkový úřad pro KHK, Pobočka Náchod (dále jen „pobočka“), oznamuje účastníkům řízení, že ve dnech 7. 7. – 5. 8. 2021, bude na Městském úřadě v Polici nad Metují vystaven návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony (dále jen „návrh“). Po dobu vystavení je možné do návrhu nahlédnout v kanceláři odboru IMŽP, dveře č. 38. Ve výše uvedeném termínu je také poslední možnost, kdy mohou účastníci řízení uplatnit k vystavenému návrhu své námitky či připomínky, a to u pobočky (na adrese Palachova 1303, 547 01 Náchod, tel. 727 966 725). K později podaným námitkám či připomínkám, již nebude přihlíženo.     

 

Datum vložení: 8. 7. 2021 10:46
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2021 10:48
Autor: Dagmar Hauschková