Město Police nad Metují
Police nad Metují

Potřebujete poradit s úsporami energií? Potřebujete vědět, jak snížit náklady na energie? Tipy a rady najdete ZDE

Poplatek za odpady v roce 2023

• základní sazba poplatku pro rok 2023 je 780 Kč
• sazba poplatku bude snížena o 120 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30. 4. 2023 – zaplatí tedy konečných 660 Kč za celý rok

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č. 6/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu - v plném znění na webových stránkách města:

mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/

Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!

Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

Poplatek můžete platit již od 2. 1. 2023 přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /přednostně v úřední dny – pondělí a středa od 8:00 od 11:30 a od 12: 30 do 17:00 hod; ve čtvrtek je úřad pro veřejnost uzavřen/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS‑ rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.

Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu.

Případné bližší informace:

tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela

záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek

Datum vložení: 18. 1. 2023 15:34
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2023 7:16
Autor: Rudolf Vaníček