Město Police nad Metují
Police nad Metují

Oznámení o dopravních omezeních - výstavba sítě společnosti VIRIDIUM

Společnost VIRIDIUM pokračuje v těchto dnech ve výstavbě městské optické sítě. V následujících dnech a týdnech bude proto provoz na některých místních komunikacích a chodnících dočasně omezen.

Dne 27. 10. bude realizován příčný překop v ulici U Opatrovny. V důsledku těchto prací bude v této ulici v průběhu dne úplná uzavírka. Provoz chodců bude se zvýšenou opatrností možný. Následujícího dne bude provedena obnova povrchu komunikace, takže s omzením dopravy je třeba počítat i 28. 10. Od čtvrtku 29. 10. by měla být komunikace použitelná bez omezení.

V týdnu od 2. 11. pak budou realizovány protlaky pod komunikacemi v ulicích Nádražní (u tržnice) a Pod Jasany. práce na protlacích by neměly omezit dopravu ve zmíněných úsecích. Drobná omezení chodců mohou být způsobena přípravou startovacích jam těchto protlaků. Proto prosíme chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Datum vložení: 26. 10. 2020 8:30
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2020 8:38
Autor: Mgr. Jiří Škop