Město Police nad Metují
Police nad Metují

Nová pravidla grantového systému

Již od jara letošního roku pracuje grantová komise na návrhu nových pravidel pro grantové programy města. Pro aktualizaci zvolila grantová komise pracovní skupinu o šesti členech, která v rámci třech pracovních schůzek osnovu nových grantových podmínek připravila. Následně ji prošla, připomínkovala a odsouhlasila celá grantová komise. Nová pravidla grantů se řeší především na základě zkušeností a praxe z minulých let. Spolupráce mezi žadatelem a městem nebyla vždy jednoduchá, žadatelé měli často problémy s doložením potřebných dokumentů a vyplňováním vlastní žádosti o grant. Tyto problémy pramenily především z určité nechuti studovat sedmistránkový grantový program (případně oba grantové programy). Také hodnotit žádosti nebylo pro členy grantové komise vůbec jednoduché. Hlavním cílem aktualizace systému pro udělování grantů je zjednodušení a zpřehlednění dotačního programu. Nyní každý z dotačních programů zaplní max. 2 strany papíru velikosti A4, tj. 1 list papíru. Každý dotační program má pak svou žádost.

Nově navržené dotační programy jsou následující:

  • Akce pro veřejnost;
  • Spolková činnost;
  • Mimořádné úspěchy jednotlivců.

Mezi novými grantovými programy není v tuto chvíli uvedena sociální oblast, neboť bylo přijato rozhodnutí, že o grantech v této oblasti bude na základě samostatného programu rozhodovat sociální odbor ve spolupráci se sociální komisí. Motivem tohoto rozhodnutí byl zájem vedoucí sociálního odboru Mgr. Olgy Landové zajišťovat tuto činnost v rámci své agendy. Prosím budoucí žadatele z této oblasti, aby ohledně svých projektů a akcí kontaktovali p. Landovou na e-mail: landova@policenm.cz nebo na tel. číslo: 491 509 995.

Naopak přicházíme s novým grantovým programem „Mimořádné úspěchy jednotlivců“, který grantová komise navrhla s úmyslem podpořit osoby, jejichž výsledky jsou na národní či mezinárodní úrovni. Máme totiž za to, že takoví lidé mohou motivovat svou činností a přístupem k ní především mladou generaci ke smysluplnému trávení volného času.

Termíny pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města se nemění. Žádosti o granty na následující období můžete podávat od 1. 11. do 30. 11. 2019, a to pouze písemnou formou, osobně na Městský úřad v Polici nad Metují, kancelář č. 25, Dominika Čečetková, správa dotací nebo zaslat poštou na adresu: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují.

Není třeba se nových pravidel obávat, pokud Vám cokoliv nebude jasné, neváhejte mne kontaktovat na e-mail: cecetkova@policenm.cz nebo na tel. číslech: 491 509 996, 778 406 917.

Grantové programy, žádosti, pokyny pro žadatele a zápisy z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách města Police nad Metují, konkrétně ve složce „Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační programy města“ - https://www.meu-police.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.

Předem prosím každého potencionálního žadatele, aby řádně vyplnil svou žádost o grant a přečetl si dotační program. Děkuji.

Datum vložení: 29. 10. 2019 10:27
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2019 10:45
Autor: Dominika Čečetková