Město Police nad Metují
Police nad Metují

Pro osamělé seniory a osoby v nouzi nabízíme zajištění nákupů nebo vyzvednutí léků. V případě potřeby kontaktujte pracovníky MěÚ - 775 442 402 nebo 491 509 999

Jak nakládat s použitými osobními ochrannými pomůckami a dalším odpadem v době koronavirové pandemie

Více informací zde:

Jak nakládat s použitými osobními ochrannými pomůckami a dalším odpadem v době koronavirové pandemie
Státní zdravotní ústav vydal toto doporučení:
V domácnostech, kde nejsou potvrzení nakažení nemocí COVID-19 

 1. Použité roušky či rukavice vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad.
 4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo popelnice nebo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

  V domácnostech s karanténou, při podezření na nakažení nemocí COVID-19 

  Pro osoby v karanténě platí stejná pravidla jako v předešlém odstavci (tedy balení a dezinfekce), jenom s tím rozdílem, že do plastového pytle se dávají veškeré komunální odpady. V případě, že se onemocnění potvrdí, stanoví město, po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví a ve spolupráci s odpadovou firmou způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat, s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří s odpady nakládají a ostatní občany.

   

Datum vložení: 24. 3. 2020 9:01
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2020 9:02
Autor: Dagmar Hauschková