Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Aktuality

Omezení provozu Městského úřadu v Broumově - aktualizováno!

Datum: 16. 10. 2020

Městský úřad Broumov hlásí uzavření oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, a odboru dopravy.

Prosba o odpovědnost každého z nás

Datum: 15. 10. 2020

Vážení občané,

Obracíme se na Vás v této nelehké době, a stejně jako řada politiků a významných osobností v posledních dnech Vás prosíme o to, abyste se v těchto dnech snažili chovat maximálně odpovědně.

Výzva Nemocnice Náchod - personální pomoc

Datum: 13. 10. 2020

Více informací naleznete zde:

Opatření MěÚ Police nad Metují platná od 12. 10. - 25. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Více informací zde:

Pronájem jídelny v Pellyho domech Police nad Metují

Pronájem jídelny v Pellyho domech Police nad Metují

Datum: 5. 10. 2020

Město Police nad Metují nabízí k pronájmu jídelnu v Pellyho domech.
Více informací naleznete v přílohách.

Vládní opatření COVID – 19, platná od 5.října 2020

Datum: 5. 10. 2020

Více informací zde:

Volby začaly už dnes! Volit lze i v karanténě!

Datum: 30. 9. 2020

I v nařízené karanténě můžete využít svého volebního práva! Jak na to Vám napovíme v tomto textu.

Dnes ráno se v každém českém okrese otevřela takzvaná drive-in stanoviště, kde budou moci přímo z auta volit do krajských zastupitelstev a Senátu lidé, kterým byla hygienou nebo lékařem nařízena karanténa. Pro každý okres je zřízeno minimálně jedno stanoviště, které se většinou nachází v příslušném okresním městě. V našem případě se stanoviště nachází v Náchodě na ploše u budovy Celního úřadu, Kladská 272.
Hlasovat z auta bude možné pouze ve středu od 7 do 15 hodin.

V případě, že občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtečních 20:00 oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tu budou tvořit členové z drive-in týmu, kteří přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů. Hlasování bude probíhat od pátečních 7:00 do sobotních 14:00.

Stavební práce - účelová komunikace Pěkov

Datum: 29. 9. 2020

Více informací zde:

ZAHÁJENÍ PRACÍ – rekonstrukce komunikace ul. U Damiánky

Datum: 8. 9. 2020

Od středy 9. 9. 2020 zahájí společnost BEZEDOS s. r. o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí stavební práce na rekonstrukci komunikace ul.U Damiánky. Prosíme tedy občany sousedních, nebo dotčených pozemků o vstřícnost a pochopení.
Termín dokončení prací je stanoven do 31. 10. 2020.
Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:
Za společnost BEZEDOS s. r. o.
Ing. Tomáš Silvan tel. 606 671 903 e-mail: tomas.silvan@bezedos.cz
Petr Hejnyš tel. 725 538 507 e-mail: petr.hejnys@bezedoscz
Za město Police nad Metují
Jan Sýkora tel.: 778 733 323 e-mail: sykora@policenm.cz
Mgr. Jiří Škop tel.: 606 719 554 e-mail: skop@policenm.cz
Děkujeme.

Několik slov k pořádání veřejně přístupných kulturních akcí

Datum: 17. 7. 2020

V poslední době se objevilo několik problémů z hlediska pořádání veřejně přístupných kulturních akcí, jejichž konání se protáhlo (někdy značně) přes 22 hodinu. S ohledem na zjevnou neznalost práva ze strany pořadatelů je na místě k tomuto téma zveřejnit několik základních poznámek.

Zobrazeno 1-10 ze 17