Město Police nad Metují
Police nad Metují

Volby

Informace k volbám

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019

17.1.2019 vyhlásil Prezident ČR termín voleb do Evropského parlamentu. Tímto dnem běží lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz u obecního nebo zastupitelského úřadu.

Žádost o voličský průkaz může volič podat a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (bez poplatku), b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, c) osobně.

10.4.2019 je posledním dnem, kdy se může občan jiného členského státu EU (který chce hlasovat na území ČR) přihlásit k trvalému nebo přechodnému pobytu ma území ČR.

14.4.2019 poslední den pro doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (např. občan ČR dlouhodobě žijící v cizině).

14.4.2019 občan jiného členského státu, který chce hlasovat v ČR - poslední den pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

4.5.2019 poslední den pro zanesení voličů, kteří nemají pobyt ve správním obvodu, ale kteří jsou umístěni v jeho obvodu v nemocnici, sanatoriu, ústavu soc.péče, ve výkonu trestu apod.

9.5.2019 počátek lhůty pro vydávání voličských průkazů (osobně, osobě s plnou mocí, doporučeně poštou)

17.5.2019 poslední den pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz.

22.5.2019 poslední den pro podání osobní žádosti o voličský průkaz, uzavření seznamu voličů.

Žádost o vydání voličského průkazu ZDE.

Harmonogram lhůt a úkolů ZDE

 

Oznámení o době a místu konání voleb do EP v Polici nad Metují ZDE

Telefonní spojení do volebních místností na Policku (aktivní pouze v době konání voleb) ZDE

 

Podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx