Město Police nad Metují
Police nad Metují

Záměr uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Police nad Metují a Družstvem vlastníků Police nad Metují dne 13.11.2002, spočívající ve změně výměry pronajatých pozemků a změně výše nájemného

Číslo jednací: 11/24RM/2020

Datum sejmutí: 7. 1. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková