Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Záměr uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.12.2007 mezi městem Police nad Metují, zastoupeným Technickými službami Police nad Metují a Ing. Daliborem Zobalem

Číslo jednací: 8/21RM/2020

Číslo spisu: 8/21RM/2020

Datum sejmutí: 29. 11. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková