Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 04.03.2016 mezi městem Police nad Metují, ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a SK Pěkov, spočívající v prodloužení doby výpůjčky

Číslo jednací: 4/19RM/2020

Datum sejmutí: 30. 10. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková