Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Záměr uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 25.02.2020 mezi městem Police nad Metují a Václavem Kohlem, spočívající ve změně doby pachtu

Číslo jednací: 14/21RM/2020

Číslo spisu: 14/21RM/2020

Datum sejmutí: 29. 11. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková