Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Záměr pronájmu části nebytových prostor v budově čp. 75 Pellyho domy, v obci Police nad Metují

Číslo jednací: 3/18RM/2020

Datum sejmutí: 21. 10. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková