Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Záměr - pronájem části nebytových prostor v budově č. e. 131, která je součástí pozemku st. 166 v k.ú. Hlavňov

Číslo jednací: 6/19RM/2020

Datum sejmutí: 30. 10. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková