Město Police nad Metují
Police nad Metují

Záměr prodat část pozemku p. č. 1069/2 a pozemek p. č. 384/14 vše v k.ú. Police nad Metují

Číslo jednací: 3/26RM/2019

Číslo spisu: 3/26RM/2019

Datum sejmutí: 17. 1. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková