Město Police nad Metují
Police nad Metují

Záměr č. 4/16/2016 pachtu pozemků p.č. 962 o výměře 6072 m2 a p.č. 963 o výměře 3080m2 v k.ú. Police nad Metují

Datum sejmutí: 15. 7. 2016 Zodpovídá: Lada Hlušičková