Město Police nad Metují
Police nad Metují

Výzva k vyzvednutí písemnosti určené do vlastních rukou

Číslo jednací: MUPO/2021/2558/Ad-140/16,135/17-18/ex

Datum sejmutí: 8. 6. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková