Město Police nad Metují
Police nad Metují

Výzva k vyzvednutí písemnosti určené do vlastních rukou

Číslo jednací: MUPO/2021/1775/Ad-141/16,133/17-18/ex

Datum sejmutí: 4. 5. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková