Město Police nad Metují
Police nad Metují

Výzva k podání nabídky "Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova, rozšíření parkoviště u ZŠ Police nad Metují a oprava komunikace Radešov, Pěkov, Hlavňov"

Datum sejmutí: 14. 8. 2015 Zodpovídá: Lada Hlušičková