Město Police nad Metují
Police nad Metují

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Číslo jednací: KRPH-112501-74/TČ-2016-050517

Datum sejmutí: 5. 2. 2022 Zodpovídá: Lada Hlušičková