Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č. 4 Územního plánu Police nad Metují

Číslo jednací: MUNAC 78163/2021/Ný

Číslo spisu: KS 11506/2021/VÝST/Ný

Datum sejmutí: 21. 10. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková