Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání

Číslo jednací: MUNAC 47476/2020

Číslo spisu: KS 5863/2019/VÝST/MR

Datum sejmutí: 12. 7. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková