Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Židovka

Číslo jednací: KU KHK - 24764/ZP/2021-7

Datum sejmutí: 4. 12. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková