Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu závodu:"Běh na Hvězdu"

Číslo jednací: MUNAC 36582/2020/DSH/JB

Číslo spisu: KS 5980/2020/DSH/JB

Datum sejmutí: 6. 6. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková