Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu srazu historických vozidel

Číslo jednací: MUNAC 27610/2021/DSH/JB

Číslo spisu: KS 3426/2021/DSH/JB

Datum sejmutí: 7. 5. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková