Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provedení protlaku v tělese komunikace a výkopu podél komunikace pro uložení zemního kabelového vedení NN v rámci stavby "Hlavňov, kabelové vedení NN pro p.č. 193

Číslo jednací: MUNAC 42257/2021/DSH/MV

Číslo spisu: KS 5845/2021/DSH/MV

Datum sejmutí: 23. 6. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková