Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu pořádání sportovní akce "Běh na Hvězdu"

Číslo jednací: MUNAC 43512/2021/DSH/MV

Číslo spisu: KS 4985/2021/DSH/MV

Datum sejmutí: 24. 6. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková