Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu akce "Polická zelňačka"

Číslo jednací: MUNAC 27570/2021/DSH/JB

Číslo spisu: KS 3245/2021/DSH/JB

Datum sejmutí: 7. 5. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková