Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava objízdné trasy po provedené stavbě a provádění dokončovacích prací na silnici III/303 a III/303 17 v rámci stavby "Oprava silnice III/303 15 a III/303 17

Číslo jednací: MUNAC 80997/2019/DSH/IR

Číslo spisu: KS 13212/2019/DSH/IR

Datum sejmutí: 16. 10. 2019 Zodpovídá: Lada Hlušičková