Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost pouze v PO a ST 08:00 - 11:30 hodin  a  12:30 - 17:00 hodin

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/303 v ul. Nádražní v kat. území Police nad Metují

Číslo jednací: MUNAC 8090/2021/DSH/IR

Číslo spisu: KS 799/2021/DSH/IR

Datum sejmutí: 25. 2. 2021 Zodpovídá: Lada Hlušičková