Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ADVENT

Číslo jednací: MUNAC 85134/2020/DSH/MV

Číslo spisu: KS 14413/2020/DSH/MV

Datum sejmutí: 4. 12. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková