Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška o doručení návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo jednací: KUKHK - 14525/UP/2019/Hof

Datum sejmutí: 14. 6. 2019 Zodpovídá: Lada Hlušičková