Město Police nad Metují
Police nad Metují

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Datum sejmutí: 11. 12. 2015 Zodpovídá: Lada Hlušičková