Město Police nad Metují
Police nad Metují

Важливу інформацію для біженців з України можна знайти тут

(Pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům najdete zde)

Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR -Rozhodnutí o povolení výjimky

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) uvedených v § 50 odst. 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, zejména je chytat, rušit, držet (míněno přechodně/dočasně po dobu nasazení obojku a zjištění dat či odebrání materiálu) a dopravovat pro výzkum těchto dvou druhů prostřednictvím telemetrie.
Datum sejmutí: 15. 11. 2020 Zodpovídá: Jaroslav Valchař