Město Police nad Metují
Police nad Metují

Rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV Česká Metuje“

Datum sejmutí: 13. 8. 2017 Zodpovídá: Jaroslav Valchař