Město Police nad Metují
Police nad Metují

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Police nad Metují

Číslo jednací: 9/2019

Datum sejmutí: 8. 1. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková