Město Police nad Metují
Police nad Metují

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Číslo jednací: 10/2019

Datum sejmutí: 8. 1. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková