Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

NAŘÍZENÍ Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Číslo jednací: KHSHK-30403/2020/SPR.HK/Bě

Číslo spisu: 1/2020

Datum sejmutí: 18. 10. 2020 Zodpovídá: Lada Hlušičková