Město Police nad Metují
Police nad Metují

Komise sociální zdravotní a bytová

předkládá stanoviska pro jednání městské rady k přidělování bytů a k bytové koncepci města