Město Police nad Metují
Police nad Metují

Seznam osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Odbory Měú)

Adamová Daniela

Pokladna,popl. za odpady, Czechpoint - Finančně správní odbor (FSO)
Telefon: 491 509 991
E-mail: adamova@policenm.cz

Hambálková Dagmar

tajemník - Komise pro obřady a slavnosti
Matrika, ověř. podpisů, evidence hrobů, Czechpoint - Finančně správní odbor (FSO)

Vaníček Rudolf

Informatik, webmaster, archivní služba, evidence pokutových bloků, daňová přiznání - Kancelář starosty KS
Telefon: 491 541 830
E-mail: vanicek@policenm.cz