Město Police nad Metují
Police nad Metují

Katalog poskytovatelů

Poskytovatelé sociálních služeb

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí , KLUB VÁNEK, O.S. Adresa sídla: Na Kopci 407, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491 474 750, 604 104 731
E-mail: klubvanek@seznam.cz
Web: http://www.vanek.zde.cz/  

Cílová skupina: mentálně postižení, rodiny s dětmi, tělesně postižení

 

Centrum zdravotně postižených Královehradeckého kraje, O.S.
Adresa sídla: Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel.: 491 426 027
E-mail: czpnachod@seznam.cz
Web: http://www.czphk.cz/

Cílová skupina: osoby s kombinovanými vadami, smyslově a tělesně postižení

 

Centrum sociální pomoci a služeb, O.P.S
Adresa sídla: Hálkova 432, 547 01 Náchod
Tel.: 491 426 128
E-mail: rod.poradna@tiscali.cz
Web: http://www.csps.unas.cz/  

Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmi

 

Diakonie Broumov
Adresa sídla: Na Husova 319, 550 01 Broumov
Tel.: 491 524 342
E-mail: diakonie@diakoniebroumov.org
Web: http://www.diakoniebroumov.org/  

Cílová skupina: bezdomovci, drogově závislí, duševně postižení, oběti násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi, tělesně postižení, uprchlíci a azylanti

 

Diakonie ČCE- Evangelický domov v Náchodě
Adresa sídla: NŠpeňarova 1053, 547 01 Náchod
Tel.: 723 631 656
E-mail: betanie@diakoniecce.cz

Cílová skupina:mentálně postižení, osoby s kombinovanými vadami, tělesně postižení

 

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adresa sídla: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 135
E-mail: jiri.stejskal@hk.caritas.cz
Web: http://www.hk.caritas.cz/  

Cílová skupina: uprchlíci a azylanti

 

Domov důchodců Police nad Metují
Adresa sídla: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 541 279
E-mail: dd.police@quick.cz
Web: http://www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz/  

Cílová skupina: senioři


Farní charita Náchod
Adresa sídla: Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Tel.: 491 433 499
E-mail: charita.nachod@mybox.cz
Web: http://www.charitanachod.cz/  

Cílová skupina: děti a mládež, dlouhodobě nemocní, matky s dětmi, osoby v krizi, senioři, tělesně postižení, ženy
Pod Farní charitu Náchod patří azylový dům Sv.Anna ( tel. 491 427 746), Dům na půli cesty ( tel. 491 423 710) .

 

Fond ohrožených dětí, O.S.
Adresa sídla: Nerudova 880, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 530 981
E-mail: zinaida.havlova@fod.cz
Web: http://www.fod.cz/  

Cílová skupina: děti předškolního věku, rodiny s dětmi,

 

Klokánek Pardubice
Adresa sídla: Nerudova 880, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 530 981
E-mail: lenka.prochazkova@fod.cz
Web: http://www.fod.cz/  


Laxus, O.S.
Kontaktní centrum pro uživatele drog
Adresa sídla: Okružní 699, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 777 033 601
E-mail: stanicek@laxus.cz
Web: http://www.laxus.cz/  

Cílová skupina: děti a mládež, drogově závislí, osoby v krizi

 

Telefonická krizová intervence
Adresa sídla: Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 515 907, 602 163 739
E-mail: kacko.hk@centrum.cz
Web: http://www.laxus.cz/  

 

Město Police nad Metují - pečovatelská služba
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují
Adresa Domu s pečovatelskou službou: K Sídlišti 259, Police nad Metují
Telefon: 491 509 995, 491 541 122
E-mail: kejdanova@policenm.cz
Web: http://www.meu-police.cz/  

Cílová skupina:senioři, smyslově a tělesně postižení

 

Nona- Společnost zdravotně postižených
Adresa sídla: Rabínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 694
E-mail: nona@braillnet.cz
Web: www.novemestonm.cz/nona  

Cílová skupina: děti a mládež, mentálně postižení, osoby s kombinovanými vadami

 

Občanské poradenské středisko, O.P.S.
Adresa sídla: Hálkova 432, 549 01 Náchod
Tel.: 491 421 723
E-mail: opnachod@ops.cz
Web: http://www.ops.cz/  

Cílová skupina: oběti násilí, osoby v krizi

 

Občanské sdružení CESTA, O.S.
Odlehčovací služby
Adresa sídla: Bartoňova 897, 547 01 Náchod
Tel.: 491 424 764
E-mail: stacionar.cesta@tiscali.cz

Cílová skupina:mentálně a tělesně postižení

 

Stacionář CESTA
Adresa sídla: Vítkova 3, 547 01 Náchod- Běloves
Tel.: 491 424 764
E-mail: stacionar.cesta@tiscali.cz

Cílová skupina:mentálně a tělesně postižení

 

Oblastní charita Červený Kostelec
Adresa sídla: 5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 491 467 030
E-mail: wajsar@hospic.cz
Web: http://www.ochck.cz/  

Cílová skupina: děti a mládež, dlouhodobě nemocní, mentálně postižení, osoby s kombinovanými vadami, rodiny s dětmi, senioři, tělesně postižení

 

Sbor církve bratrské
Adresa sídla: K Sirkárně 1506, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491 473 078
E-mail: jan.habl@cb.cz
Web: www.cb.cz/nove.mesto.n.m.  

Cílová skupina: osoby v krizi

 

Sdružení Neratov
Adresa sídla: Bartošovice v Orl.Horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 494 599 183 
E-mail: sdruzeni@neratov.cz
Web: http://www.neratov.cz/  

Cílová skupina: mentálně postižení

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Adresa sídla: Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel.: 603 798 869
E-mail: sons@sons.cz
Web: http://www.sons.cz/  

Cílová skupina: smyslově postižení

 

Společné cesty, O.S.
Adresa sídla: Krámská 29, 547 01 Náchod
Tel.: 739 439 063
E-mail: tomag@seznam.cz

Cílová skupina: děti a mládež, mentálně postižení

 

Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených
Adresa sídla: Běloveská 1775, 547 01 Náchod
Tel.: 491 427 577, 608 313 397
E-mail: m.cihacek@atlas.cz

Cílová skupina:tělesně postižení

 

Svaz tělesně postižených v ČR, OO Náchod
Adresa sídla: Zámecká 239, 547 01 Náchod
Tel.: 724 113 329
E-mail: k.kabrt@seznam.cz

Cílová skupina: dlouhodobě nemocní, senioři, tělesně postižení

 

Tyflocentrum Hradec Králové, O.P.S

Na níže uvedené adrese sídlí Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené, Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené, Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené.

Adresa sídla: Fráni Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 777 163 743
E-mail: havlickovi@wo.cz
Web: http://www.tyflocentrum-hk.cz/  

Cílová skupina: osoby s kombinovanými vadami, smyslově postižení

Základní a odborné sociální poradenství pro zrakově postižené sídlí také v Náchodě na adrese Palachova 1303, 547 01 Náchod, telefon 491 421 665, e-mail nachod@tyflocentrum.cz   


 


 

Bližší informace o poskytovatelích sociálních služeb Vám poskytneme na Městském úřadě v Polici nad Metují- kancelář sociálního odboru, telefon 491 509 995. 

Katalog poskytovatelů také najdete na http://www.ops.cz/index.php?akce=kompla&kod=6&ids=7&sub=8&table=kompla