Město Police nad Metují
Police nad Metují

Informační systémy

Města Police nad Metují

Informace o informačním systému města Police nad Metují zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. h) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Informační systém města Police nad Metují (IS) je postaven na platformě MS Windows 2012 R2. Uživatelské stanice pracují na platformě MS Windows 10 s kancelářským systémem MS Office 2013, 2016, 2019.
 


Přehled základního aplikačního software užívaného v rámci IS města Police nad Metují: 

Název IS
Definice IS
Spisová služba Agenda spisové služby
Evidence ovyvatel Evidence obyvatel
Správa hřbitovů Agenda hrobových míst
Matrika Evidence a tvorba matričních dokladů
Power Key Evidence docházky
VEMA Mzdový systém
KEO W Účetnictví + poplatky
KEO X pomocná evidence obyvatel, evidence psů
KEO 04 Evidence majetku
Správce pohřebiště Evidence pronájmu hrobových míst
GRAMIS Geografický informační systém
Codexis Přehled existujících právních předpisů
PS Agenda pečovatelské služby
SOC Agenda sociálních dávek

 

 Ing. Pavel Pohner
tajemník MěÚ

 

Prohlášení dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb.

Město Police nad Metují nevytváří žádné číselníky dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb., o iformačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Ing. Pavel Pohner
tajemník MěÚ