Město Police nad Metují
Police nad Metují

Ankety

Aktivní ankety

Ukončené ankety

Ano (54%)
Občas (3%)
Zcela výjímečně (12%)
Ne (31%)
Ano (27%)
Ne (73%)
Ano (79%)
Ne (8%)
Mohla být lepší (6%)
Je toho zbytečně moc (6%)
Ano (89%)
Ne (11%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (38%)
Ne (62%)
Ano (84%)
Ne (16%)
Ano (45%)
Ne (55%)
Ano (25%)
Ne (70%)
Nevím o co se jedná (5%)
Ano (75%)
Ne (25%)
Ano (13%)
Ne (87%)
Ano (52%)
Ne (48%)
Ano (65%)
Ne (35%)
Rekonstruovaných (50%)
Nových (50%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (31%)
Ne (69%)
Ano (14%)
Ne (86%)
Ano (60%)
Ne (40%)
Ano (35%)
Ne (65%)
Nezájmu (67%)
Nedostatku času (33%)
Ano (54%)
Ne (46%)
Ano (42%)
Ne (58%)
Ano (22%)
Ne (78%)
Ano (41%)
Ne (59%)
Ano (62%)
Ne (38%)
Ano (89%)
Ne (11%)
Ano (47%)
Ne (53%)
Ano (40%)
Ne (60%)
Ano (57%)
Ne (43%)
Ano (59%)
Ne (41%)
Ano (24%)
Ne (76%)
Ano (24%)
Ne (76%)
Ano (41%)
Ne (59%)
Ano (24%)
Ne (76%)
Ano (82%)
Ne (18%)
hlášení místního rozhlasu (1%)
audio záznam hlášení místního rozhlasu na webu (0%)
Polický měsíčník (52%)
výlepové plochy (0%)
SMS zprávy (0%)
e-mailové zprávy (0%)
webové stránky města (43%)
audio-video záznamy ze zasedání ZM (3%)
úřední deska na radnici (1%)
Ano (34%)
Ne (66%)
Ano (46%)
Ne (54%)
Ano (94%)
Ne (6%)
Ano (50%)
Ne (50%)
Ano (63%)
Ne (37%)
Ano (84%)
Ne (16%)
Ano (31%)
Ne (57%)
Nebyl jsem tam (12%)
Ano (88%)
Ne (5%)
Částečně (7%)
Na webu (35%)
V papírové podobě (60%)
Nečtu vůbec (5%)
Ano (27%)
Ne (73%)
Ano (25%)
Ne (75%)
Ano (67%)
Ne (33%)
Ano (32%)
Ne (68%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (67%)
Ne (33%)
Ano (50%)
Ne (50%)
Pozitivní (86%)
Negativní (14%)
Ano (17%)
Ne (83%)
Ano (93%)
Ne (7%)
Ano (63%)
Ne (37%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (84%)
Ne (16%)
Ano (75%)
Ne (25%)
Ano (90%)
Ne (10%)
Ano (45%)
Ne (55%)
Ano (24%)
Ne (76%)
Ano (91%)
Ne (9%)
Ano (61%)
Ne (39%)
Ano (16%)
Ne (84%)
Ano (33%)
Ne (67%)
Ano (46%)
Ne (54%)
Ano (53%)
Ne (47%)
Ano (54%)
Ne (46%)
Je dostačující (12%)
Je třeba zcela změnit, zmodernizovat podle odborného projektu (52%)
Stačí lépe vyzdobit a osvětlit vánoční strom na náměstí (21%)
Stačí doplnit několik nových prvků (15%)
Nevěděl jsem o tom (50%)
Nevyhovovaly mě nabízené hodiny (3%)
Nezajímá mě to (19%)
Do školy občas zajdu s dětmi (28%)