Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost pouze v PO a ST 08:00 - 11:30 hodin  a  12:30 - 17:00 hodin

Změna č. 3 územního plánu (v procesu projednání – po veřejném projednání)

Návrh změny č. 3 prošel procesem veřejného projednání. V tuto chvíli je požádáno o vydání stanoviska KÚ, odboru územního plánování. Následně bude věc předložena k projednání ZM.