Město Police nad Metují
Police nad Metují

Změna č. 2 územního plánu (v procesu projednání)

Připravuje se návrh ke společnému jednání; je zadáno zpracování posudku vlivu změny č. 2 na životní prostředí