Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost pouze v PO a ST 08:00 - 11:30 hodin  a  12:30 - 17:00 hodin

Změna č. 2 územního plánu (v procesu projednání)

Připravuje se návrh ke společnému jednání; je zadáno zpracování posudku vlivu změny č. 2 na životní prostředí