Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Územní plán - změna č.3

Je zpracován návrh obsahu změny č. 3, připravuje se návrh změny k veřejnému projednání