Město Police nad Metují
Police nad Metují

Provoz MěÚ pro veřejnost omezen na dobu: PO 08:00 - 13:00 hodin  a  ST 12:00 - 17:00 hodin

Územní plán - změna č.2

Připravuje se návrh ke společnému jednání; je zadáno zpracování posudku vlivu změny č. 2 na životní prostředí