Město Police nad Metují
Police nad Metují

Úplné znění územního plánu po změně č. 3 (nabývá účinnosti ke dni 4. 5. 2021)